Hoe vindt de waardebepaling plaats?

De waardebepaling

Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht om naar de toestand van 1 januari 2021 de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente vast te stellen. Hierbij geldt het prijspeil van 1 januari 2020. Voor het vaststellen van de waarde gebruikt de gemeente de Waarderingsinstructie zoals deze is vastgesteld door de Waarderingskamer (toezichtorgaan op de uitvoering door de gemeente van de Wet WOZ). Hieronder volgt een beknopte uitleg over de waardevaststelling van woningen.

Objectkenmerken

Voor alle woningen zijn objectkenmerken vastgesteld. De belangrijkste objectkenmerken zijn:

  • kadastrale gegevens
  • soort woning (bijvoorbeeld flat, boven- of benedenwoning, vrijstaande woning, rijtjes woning)
  • buurt
  • overige kenmerken (bijvoorbeeld een dakkapel of losstaande berging/schuur)
  • bouwjaar (jaar waarin de woning is opgeleverd voor bewoning)
  • inhoud van hoofdgebouw in m³ (vastgesteld volgens een vaste meetinstructie).

Marktgegevens

Naast de objectkenmerken zijn ook de marktgegevens (verkoopgegevens) verzameld en geanalyseerd. Hierbij kunt u denken aan:

  • beoordelen of er sprake is van een reële transactie (geen familieverkoop of verkoop op een veiling)
  • beoordelen of de objectgegevens van het verkochte object overeenstemmen met de geregistreerde gegevens
  • analyseren van de verkoopprijs aan de hand van de voor dat object vastgestelde waarde om inzicht te geven in bijvoorbeeld de algemene marktontwikkeling sinds de waardepeildatum

De marktgegevens worden gebruikt om het prijsniveau binnen de gemeente te bepalen en om de vastgestelde waarde te onderbouwen.