Is in de WOZ-waarde mijn dakkapel, nieuwe schuur of verbouwing ook meegenomen?

Door wetgeving (Wet waardering onroerende zaken) is de gemeente verplicht om naar de toestand op 1 januari 2021 de waarde van alle onroerende zaken vast te stellen. Hierbij geldt het waardepeil van 1 januari 2020. Als uw dakkapel, nieuwe schuur of verbouwing vóór 1 januari 2021 klaar was, is hiermee bij de waardevaststelling rekening gehouden. U kunt dit op het taxatieverslag raadplegen binnen de rubriek 'Overige onderdelen'.