Waar wordt deze waardevaststelling voor gebruikt?

De vastgestelde waarde wordt voor het belastingjaar 2021 door de gemeente gebruikt voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen, door de Belastingdienst bijvoorbeeld voor het eigenwoning-forfait en de erfbelasting en door het Waterschap voor de heffing ‘watersysteemheffing gebouwd’.