Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking voor een nog in aanbouw zijnde woning?

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken is de gemeente ook verplicht om de waarde vast te stellen van nog niet voltooide nieuwbouw. Deze waarde zal gebruikt worden als de heffingsgrondslag voor de OZB. Het jaar nadat uw nieuwbouw voltooid is ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking over de volledige waarde van uw woning.