Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

Het tarief van de rioolheffing bedraagt voor elke volle eenheid:

  •   van 300 m³ of minder water,                                  € 181,00
  •   meer dan 300 m³, doch niet meer dan 500 m³,       € 282,00
  •   meer dan 500 m³, doch niet meer dan 1.000 m³,    € 384,00
  •   meer dan 1.000 m3, doch niet meer dan 2.000 m³  € 486,00
  •   meer dan 2.000 m³  € 481,00 vermeerderd met € 125,00 voor elke 1.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000m³.