Wat moet ik doen als één of meerdere gegevens op het taxatieverslag niet juist zijn?

Beperkte afwijkingen zijn toegestaan zonder dat dit leidt tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling.

Voorbeelden hiervan zijn een afwijking van:

  • het bouwjaar binnen een marge van 5 jaar
  • het aantal m³ inhoud van rond 10%
  • het aantal m² grondoppervlakte van rond 10%

Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Heiloo. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.