Het opgenomen bouwjaar klopt niet. Wat kan ik nu doen?

Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het bouwjaar toegestaan. In het algemeen leidt een afwijking van ongeveer 5 jaar niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking telefonisch, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met degemeente Heiloo. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemkerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.