Wat staat er in de rubriek 'aanduiding woning'?

(Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)

Dit is de aanduiding waaronder het object waarvoor u een waardebeschikking heeft ontvangen binnen de belastingadministratie staat opgenomen. Meestal is dit de adressering zoals de gemeente deze officieel heeft vastgesteld.