Wat staat er in de rubriek 'kadastrale percelen betrokken in deze taxatie'?

(Kadastrale gemeente, sectie, perceelsnummer, letter, indexnummer en grondoppervlakte)

Dit is de aanduiding waarmee de eigendomssituatie van het object waarvoor u een WOZ-beschikking heeft ontvangen binnen het kadaster geregistreerd staat.