Wat is de waardepeildatum?

De waardevaststelling heeft op grond van de Wet WOZ plaatsgevonden naar het van 1 januari 2020. Deze datum staat daarom ook aangegeven op het taxatieverslag.