Graf- en begraafrechten

Onder naam 'begraafrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Wie betaalt deze rechten

De belasting wordt opgelegd aan de nabestaanden van wie de naasten op de begraafplaats begraven liggen. De rechten voor het onderhoud van de begraafplaats worden op jaarbasis ge├»nd. Deze rechten kunnen voor een aantal jaren worden afgekocht. Bij afkoop zijn eventuele tariefsverhogingen in de toekomst niet van toepassing.

Tarieven 2020

In de tarieventabel behorende bij de Verordening Begraafrechten 2020 kunt u de voor het belastingjaar 2020 geldende tarieven vinden.

Meer informatie:

Voor verdere informatie over de begraafrechten kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.